Toolkits voor publiekscommunicatie

Teksten

Vragen & antwoorden
 
De lijst met vragen en antwoorden over de Eikenprocessierups is hieronder te downloaden. Uit deze lijst kunt u antwoorden halen voor het beantwoorden van publieksvragen. De lijst is in maart 2010 geactualiseerd.
Website tekst
 
Deze tekst is te gebruiken voor website, persberichten e.d. om inwoners van gemeenten waar de rups voorkomt alert te maken op de mogelijke overlast. Bij (lokale) berichtgeving wordt geadviseerd om aan te geven, waar de rups reeds gesignaleerd is, en welke maatregelen beheerders genomen hebben of zullen nemen om de overlast te beperken (info via gemeente).
Voorbeeldbrief
 
Deze voorbeeldbrief kan gebruikt worden om doelgroepen actief te informeren over voorkomen en risico's van de eikenprocessierups. De voorbeeldbrief komt uit de GGD richtlijn 'De eikenprocessierups en gezondheid' en is daarom op GGD'en gericht. De brief kan ook door andere organisaties gebruikt worden.
Platte tekst folder
 
De folder beschrijft hoe mensen de eikenprocessierups kunnen herkennen en hoe ze het ongemak na contact met de brandharen kunnen beperken.
Algemeen Persbericht (kort)
 
Doel
Het onderwerp vlot en beknopt onder de aandacht brengen bij een breed scala aan media.
Toepassing
In te zetten bij de benadering van media (regionaal, lokaal en special interest). Kan aangeboden worden in combinatie met het lange persbericht. Hoeft alleen aangevuld te worden met het adres en logo van de afzender, en eventueel beeld uit de beeldbank.
Algemeen persbericht (lang)
 
Doel
Het onderwerp onder de aandacht brengen bij verschillende media en de kernboodschap toelichten.
Toepassing
Vrijwel integraal te gebruiken bij het benaderen van media. Hoeft alleen aangevuld te worden met het adres en logo van de afzender. Eventueel te voorzien van regionale elementen en beeld uit de beeldbank. Kan eventueel aangeboden worden in combinatie met het korte persbericht